Category Archives: ANONYMITA A BEZPEČNOST NA INTERNETU

Anonymita a bezpečnost: Úvod

Žijeme v panoptikonu – i když na nás na všechny stát nemůže v jednom okamžiku upírat svůj zrak, nemůžeme si být nikdy jisti, že se zrovna nedívá. Tato psychická všudypřítomnost podpořená hmatatelnými důkazy o sledovacím aparátu bezpečnostních složek je paralyzující. Hrozba zadržení, soudního procesu a cely nám poutá ruce.

Je nemožné dosáhnout spolehlivé bezpečnosti nebo úplné anonymity. Struktura tohoto světa zabraňuje, aby náš pohyb byl neviditelný a naše akce bez rizika. I když se nemůžeme zneviditelnit, můžeme se některým očím vyhnout, když je to potřeba.

Smysl tohoto průvodce je poskytnou základní informace o následujícím: specifických způsobech, jak můžeš být digitálně identifikován a jak anonymizovat svůj přítomnost na internetu; jak zabezpečit počítač a skrýt svá data před chtěnýma očima; jak kontrolovat a zbavovat se záznamů, které o tobě počítač uchovává; jak ochránit počítač před viry a sledovacími programy; jak bezpečněji používat email; a další témata s tímto spojená.

Přiznáváme se, že nejsme experti. Je možné, že jsme něco nepochopili nebo nevysvětlili správně, proto ke každému tématu, programu nebo aktivitě přidáváme také doplňující seznam zdrojů pro další vzdělávání.

Anonymita

Vše, co na internetu děláš, může být vystopováno zpětně k tvému počítači nebo místu, kde se k internetu připojuješ, pokud neskrýváš nebo neanonymizuješ ty aspekty počítače či připojení, které o tobě podávají informace a dokážou tě identifikovat. Mezi takové identifikátory patří software a hardware. Pokud by ses soustředil jen na jeden z aspektů, nemohl bys plně zakrýt svou identitu. Musíš se věnovat oběma. Obecně čím více identifikátorů zkreslíš a skryješ, tím těžší bude vystopovat konkrétní aktivitu až k tvé osobě. Nic bys ale neměl považovat za všespásné, hlavně kvůli nepředvídatelným chybám, které tvé úsilí dokážou zhatit. Vše na cestě mezi tebou a tím, co děláš a hledáš (informace, komuniké…), zvyšuje šanci odposlechu. Komunikace face-to-face je vždy bezpečnější.

Continue reading Anonymita

User agent

Co to je?

User Agent (uživatelský agent) je soubor informací, které webový prohlížeč odesílá navštíveným stránkám, aby se identifikoval. Stránky následně mohou upravit svůj obsah tak, aby odpovídal patřičnému prohlížeči a operačnímu systému. User Agent se skládá ze šesti částí: název aplikace, její verze, kompatibilita, název prohlížeče, jeho verzi, nainstalovaná rozšíření a operační systém. Všechny tyto data se odvíjejí od toho, co na svém počítači používáš (jestli máš Linux nebo Windows, Internet Explorer nebo Firefox, atd.)

Příkladem informace, která se na webu zobrazuje, může být:
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0)

Continue reading User agent

Poskytovatel internetové připojení (ISP, provider)

Co to je?

Poskytovatel internetového připojení (Internet service provider) je společnost, která zajišťuje přístup k internetu. Obstarává to, k čemu se připojuješ, když se přihlašuješ na mail a prohlížíš si stránky. Příkladem je kabelový modem, dial-up, DSL nebo wifi. Nejdůležitější je vědět něco o wifi, protože je to nejjednodušší rozhraní, pomocí kterého dosahovat anonymizace. Wifi je buď otevřená, nebo uzavřená a buď veřejná nebo zašifrovaná vyžadující k přístupu heslo. Příkladem otevřené sítě jsou veřejná místa jako kavárny, knihovny nebo nezabezpečené domácí sítě. Příkladem uzavřené sítě je domácí nebo pracovní síť používající nějakou formu šifrování.

Continue reading Poskytovatel internetové připojení (ISP, provider)

IP adresa

Co to je?

Tvá IP (Internal protocol) adresa je řada čísel, která umožňuje odesílat a přijímat data skrz internetové připojení. Sestává ze čtyř číselných kombinací oddělených tečkou, z nichž každá je složená z jedné až tří číslic. Rozpětí kombinace je od 0 do 255. Příkladem IP adresy je například 78.125.1.209. Tato číselná kombinace identifikuje lokaci, poskytovatele a technické detaily tvého připojení a je srovnatelná s popisným číslem domu.

Continue reading IP adresa

Keyloggery

Co to je?

Keylogger je program nebo část hardwaru, která ukládá každé stisknutí klávesy a vytváří log, který poté může odeslat konkrétnímu příjemci.

Hardwarový keylogger je malý, baterií napájený plug, která připojuje klávesnici k počítači; často se podobá klávesnicovému plugu. Hardwarový keylogger musí být fyzicky v počítači, aby získával logy. Softwarový keylogger oproti tomu dovoluje dálkový monitoring bez nutnosti fyzicky do počítače zasáhnout. Často je instalován pomocí spyware.

Continue reading Keyloggery

MAC adresa

Co to je?

MAC adresa (Media access control), známá také jako hardwarová nebo fyzická adresa, je číslo, které unikátně identifikuje kus hardwaru, který se připojuje k síti. Příklad hardwaru s Mac adresou může být síťová karta tvého notebooku.

MAC adresy sestávají z dvanácti znaků (1-9, a-f) sdružených do dvojic oddělených dvojtečkami (např. 01:23:45:67:89:ab). První polovina adresy identifikuje výrobce adaptéru, druhá je sériovým číslem, který mu přiřadil výrobce.

Continue reading MAC adresa