MAC adresa

Co to je?

MAC adresa (Media access control), známá také jako hardwarová nebo fyzická adresa, je číslo, které unikátně identifikuje kus hardwaru, který se připojuje k síti. Příklad hardwaru s Mac adresou může být síťová karta tvého notebooku.

MAC adresy sestávají z dvanácti znaků (1-9, a-f) sdružených do dvojic oddělených dvojtečkami (např. 01:23:45:67:89:ab). První polovina adresy identifikuje výrobce adaptéru, druhá je sériovým číslem, který mu přiřadil výrobce.

Proč se tím zabývat?

MAC adresa slouží k rozpoznání tvého počítače. Když se připojuješ k internetu, router může tvou MAC adresu logovat a záznam uchovávat. Pokud bezpečnostní složky takový log projdou (dejme tomu log veřejné wifi, z níž bylo odesláno komuniké) a poté ho srovnají s MAC adresou tvého počítače (který řekněme zabavili při razii), budeš s tím, co je zalogováno na routeru, přímo spojený. Pokud nezměníš svou MAC adresu předtím, než se připojíš k internetu, existuje možnost, že tvé aktivity budou vystopovány až k tobě, budou-li fízli dost trpěliví nebo budou mít štěstí.

Jak na to?

Aby ses tomu vyhnul, musíš svou MAC adresu změnit ještě předtím, než se vůbec k síti připojíš (některá zařízení nedovolují MAC adresu měnit, v takovém případě uvažuj buď o změně zařízení nebo o použití wifi adaptéru, přes který se budeš připojovat). Pokud by ses připojil k internetu v knihovně běžným způsobem, aby sis prohlédnul maily, a pak bys změnil MAC adresu, abys odeslal komuniké, je to už špatně. Router totiž bude mít těsně za sebou dva záznamy. Sice budou mít odlišné MAC adresy, ale dá se dokázat, že jsi tam v době odesílání komuniké byl.

Složitost změny MAC adresy závisí na tvém operačním systému. Pokud se nechceš tyto způsoby učit, můžeš použít software, který mění MAC adresu  automaticky. Ať už na to půjdeš manuálně nebo automaticky, vždy dvakrát zkontroluj, jestli tvá MAC adresa byla skutečně změněna, než se k internetu definitivně připojíš! Níže popisujeme i způsoby, jak MAC adresu ověřit.

A) Změna MAC adresy v Linuxu

Jednou z výhod Linuxu je, že změna MAC adresy je snadná. Je to jen otázka několika příkazů v terminálu. Pro Linux existují i programy, které generují a mění MAC adresu automaticky.

 1. Otevři Terminál (standardně stiskem kláves ctrl + alt + T)
 2. Zadej příkaz: „ifconfig „název zařízení“ down” (na místo „název zařízení“ vlož hardware, který chceš měnit, například eth0 pro připojení síťovým kabelem, wlan0 pro použití wifi sítě, wlan1 standartně při připojení přes wifi adaptér)
 3. Zadej příkaz: ifconfig „název zařízení“ hw ether 00:11:22:33:44:55 (tato čísla budou novou MAC adresou. Musí to být přesně šest párů znaků. První tři označují výrobce zařízení a zbylé tři páry jsou unikátní adresou toho kusu zařízení, který máš v počítači. Pro ještě větší věrohodnost můžeš do prvních tří párů napsat kombinaci přidělenou známému výrobci, například Intelu (seznam najdeš v odkazech)
 4. Zadej příkaz “ifconfig „název zařízení“ up”
 5. Nyní si ověř novou MAC adresu zadáním příkazu ifconfig -a (ve výpisu pak najdi kus hardwaru, který jsi měnil)
B) Změna Mac adresy ve Windows

Ve Windows je možné MAC adresu měnit v registrech nebo upravením hardwarového nastavení. Tento postup dá trochu práce, ale měl by tvou MAC adresu změnit, pokud vše provedeš správně. Buď však opatrný, když budeš měnit registry nebo hardwarové nastavení, protože na nich šlape systém. Rozhodně doporučujeme, aby sis o měnění MAC adresy ve Windows ještě něco přečetl. Samozřejmě je možné využít i programů, které by měly MAC adresu měnit automaticky.

Zjištění MAC adresy ve Windows
 1. Start >> Spustit >> Do pole napiš cmd a potvrď, otevře se ti terminál
 2. Do něj napiš: ipconfig/all
 3. Najdi požadovaný adaptér (ethernet – eth0, wireless – wlan0, wlan1). Tvá MAC adresa bude popsána jako Physical Address a její název bude vedle Description.
Změna přes nastavení síťové karty

Toto bude záležet na verzi Windows, kterou používáš. Konkrétně v umístění jednotlivých možností:

 1. Start >> Ovládací panely (Control Panel)
 2. Dále pokračuj do možnosti Síť a Internet (Network and Internet)
 3. Potom klikni na Síť a centrum sdílení (Network and Sharing Center)
 4. V postranním panelu tohoto okna vyber Změnit nastavení adaptéru (Change adapter settings)
 5. Vyber adaptér, kterému chceš změnit MAC adresu, klikni na něj pravým tlačítkem a vyber Možnosti (Properties)
 6. Běž do Rozšířené nabídky (Advanced) NEBO klikni na tlačítko Konfigurovat a teprve poté budeš mít možnost jít do Rozšířené nabídky
 7. Hledej možnosti jako Network Address, MAC Address nebo Physical Address
 8. Do volného pole vepiš novou MAC adresu bez dvojteček (např. 00112233445566).
 9. Restartuj PC a ověř MAC adresu v terminálu podle návodu výše.
změna přes registry
 1. Start >> Spustit >> Do pole napiš regedit, otevře se editor registrů
 2. Postupně se proklikej následujícím:
 3. HKEY_LOCAL_MACHINE >> SYSTEM >> CurrentControlSet >>
 4. Control >> Class >> {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} >>
 5. Uvidíš spoustu složek jako: 0000, 0001, atd. Ty postupně projdi a v jedné z nich se bude nacházet položka DriverDecs, u které bude vyplněný název tvé síťové karty, kterou jsi zjistil v předchozím kroku.
 6. Klikni do volného prostoru a dej Nový >> Řetězová hodnota (String value), kterou pojmenuješ NetworkAdress a do hodnoty vepíšeš novou MAC adresu bez dvojteček (např. 00112233445566).
 7. Nyní restartuj počítač a MAC adresu ověř v terminálu. Měla by být změněna.

ODKAZY: