Potrubí a přenosové vedení

Potrubí a elektrické přenosové systémy jsou neobyčejně snadnými terči, ale mohou být také značně nebezpečné. Pokud uvažuješ například o sabotáži vysokotlakého plynového potrubí nebo o nějakém elektrickém kabelu, který má v sobě víc než 415 voltů, tak ti rovnou říkám, zapomeň na to! Jsou lepší způsoby, jak umřít. I přesto existují terče, které stojí za zvážení…

Elektrické vedení vysokého napětí je náročné přerušit – dokonce i běžným 230 voltovým napětím v domě se můžeš zabít. Kabel ale můžeš „propálit“ – nejsnadnější způsob, jak to udělat, je umístit pájecí lampu na kabel nebo trubku a poté se rychle schovat do bezpečí.

Elektrické vedení nízkého napětí může být snadno přerušeno kleštěmi za předpokladu, že mají izolované rukojeti nebo máš na rukách silné gumové rukavice. Na věci typu vysokoproudé indukční motory nebo svařovací zařízení si dej pozor – těmi vede vysoké napětí, které tě může popálit nebo jinak zranit.

Potrubí bývají doplněny čerpadly, aby v nich látky mohly proudit. Čerpadla jsou snadným terčem. Můžeš jít po motoru, který čerpadlo pohání, nebo přímo po jeho potrubí. Existují dva typy čerpadel:

  • Membránová čerpadla: pracují na bázi oscilační membrány a dvou jednosměrných ventilů. Poznáš je podle pravidelného pulsování. Ventil čerpadla můžeš zablokovat například dlouhým tvrdým předmětem, který strčíš dovnitř. Můžeš jít taky po pohonu čerpadla.
  • Rotační čerpadla: mají disk, který se otáčí vysokou rychlostí (tzv. rotor), který neustále nasává a zároveň vypouští vodu – proto není slyšet žádné pravidelné pulsování. To, že mu chybí ventily, z nich dělá těžší terče, proto bys měl jít raději po pohonu čerpadla.

Oba typy čerpadel fungují tak, že vytváří nízký tlak na nasávací straně a vytvářejí vysoký tlak na straně druhé. Pokud uděláš otvor do trubek na straně s nízkým tlakem, tak díky přítomnosti vzduchu čerpadlo přestane sát. Pokud vytvoříš otvor na straně s vysokým tlakem, potrubí nebude těsnit.

Koaxiální kabely přenášejí radiové vlny a používají se na stožárech vysílačů, počítačových sítích a některých radiových vysílačích. Mohou být snadno přerušeny štípačkami nebo ještě lépe sešity sešívačkou (ta kabel zkratuje a potenciálně poškodí i vysílač). Dej si pozor na mikrovlnné vysílače – někdy je vlnovod hned za talířem vysílače, což může být pro tvoje zdraví nebezpečné.

Vysokotlaké potrubí nebo kabely vysokého napětí je možné poškodit i pomocí některých chemických zápalných směsí, ty jsou ale pořád velmi riskantní. Problém nastává i proto, že chemické podpalovače mohou shořet, aniž by narušily trubku nebo kabel, ale přitom způsobí vážné nebezpečí, které může někoho ohrozit později. Chemické podpalovače také mohou podpálit něco v okolí, vznítit se může obsah potrubí, nebo, pokud je v potrubí vysoký tlak, výbuch může odhodit hořící části do velké vzdálenosti, kde opět mohou něco podpálit.