Noční operace

Jít na věc pod rouškou noci je zpravidla bezpečnější. Pokud plánuješ noční operaci, seznam se s místem ve dne i v noci. Orientační body viditelné ve dne nemusí být vidět v noci, zatímco s některými zabezpečovacími prvky (osvětlení, hlídači…) se nemusíš setkat ve dne.

Předtím, než se vydáš do tmy, nech své oči, aby si na tmu zvykly. Pět minut je nezbytné minimum, půl hodina až hodina je optimální. Měj na paměti, že každý pozdější pohled do světla může tvé noční vidění narušit (vyhni se hlavně výrazným barevným poutačům, jejich vlnová délka je obzvlášť agresivní). Pokud se světlu vyhnout nemůžeš, vždy si jedno oko kryj. Pokud potřebuješ použít svítilnu, můžeš ji oblepit černou páskou a udělat do ni malou dírku. Nápomocný může být i červený filtr nasazený před světlo baterky – červené světlo tak nenarušuje noční vidění a je méně viditelné z dálky. Vždy se navíc snaž očima spíše kroužit po okolí, než zírat na jedno místo. Tvé oči zůstanou více přivyklé tmě.

Jdeš-li pěšky, pohybuj se normální rychlostí a vyhni se běhání. Když budeš zvedat kolena výš než je běžné, minimalizuješ šanci, že zakopneš o kameny, kořeny stromů nebo obrubníky. V lese se hodí mít jednu ruku nataženou před obličejem tak, aby tě nepraštila nějaká větev. Pokud musíš běžet, soustřeď se na zem jen několik kroků před sebou, dokážeš pak snáze zpozorovat výmoly a jiné překážky. Můžeš navíc běžet mírně v podřepu, sice je to docela nepohodlné, ale budeš dělat kratší kroky, které jsou bezpečnější a snáze se kontrolují.

Sluch ti v noci bude pravděpodobně lepším společníkem než oči. Předtím, než vstupuješ na nebezpečné území, vždy se na několik minut zastav a bedlivě naslouchej. Pokud máš kuklu, naneštěstí nebudeš mít sluch tak citlivý. Komunikace mezi členy týmu by měla probíhat gesty rukama. Pokud musíš mluvit, pošeptej to druhému z bezprostřední blízkosti přímo do ucha. V případě nebezpečí, nebo pokud jsou ostatní v nedohlednu, můžete jako signál použít houkání nočních ptáků nebo píšťalku. Všichni by navíc měli být označeni čísly pro případ, že budete na sebe muset křičet. Můžete si vymyslet i falešná jména, ale čísla jsou vhodnější, protože nejsou tak zmatečná.