Jak odhalit tajného fízla (Aktualizováno leden 2016)

Neexistuje samozřejmě žádný návod, jak poznat tajného agenta. Když se ale zamyslíš nad Fénixem a dvěma agenty, kteří v kauze figurovali, určitě si všimneš toho, že nejsou zrovna mladí. Je nepravděpodobné, že by práci agenta dělal dvacetiletý student. Očekávej spíše starší jedince.

Dalším významným faktem na našich dvou agentech je, že měli prostředky a čas, který ani běžný člověk nemá. Měli dodávku, měli peníze a byli ochotni udělat první poslední. Je to logické – jedině tak se dostali do kontaktu se spoustou lidí, kteří jim na základě výpomoci začali důvěřovat. I před takovými lidmi se měj na pozoru. Okaté mohlo být i jejich vychloubání a provokace.

Pokud někoho podezříváš z toho, že je tajný fízl, buď trpělivý. Operace v utajení jsou drahé a pokud nepřinášejí výsledky, mohou být zrušeny nebo přesunuty jinam. Pokud agent v utajení nezíská žádné užitečné informace ani po dlouhé době, může být převelen jinam. Proto se měj na pozoru před jedinci, kteří se přesouvají z jednoho místa na jiné, protože se může jednat o tajné fízly, kteří vychytávají vhodné příležitosti.

Americké návody uváděly jako jeden ze způsobů, jak odhalit tajného fízla, štvanici. Podezřelému je jakoby mimoděk poskytnuta nějaká cenná informace, která je tak lákavá, že po ni autority prostě musí skočit. Může se jednak o určitý čas, datum nebo místo budoucí akce, případně umístění inkriminujících předmětů. Akce samozřejmě nakonec nedopadne tak, jak byla plánovaná, nebo se ony „inkriminující předměty“ ukážou být naprosto neškodné. Pokud je podezřelý jediný, kdo o téhle informaci věděl, a policie opravdu nějak zareagovala, máš zřejmý důkaz, že jde o agenta.

Tato metoda může být ve stejný čas použita i proti více lidem naráz. Každému je předhozena mírně odlišná informace. Odpověď opět ukáže, od které osoby unikají informace dál. Štvanici ber ale s rezervou – fízlové nemusí reagovat okamžitě nebo viditelně.

(Aktualizováno v lednu 2016 – na základě recenze AF metodu štvanice nedoporučuje. Fénix ukázal, že si nikdy člověk nemůže být jistý tím, co proti němu fízlové vytáhnou. I naprosto nevinné informace se mohou stát důvodem pro vazbu nebo domovní prohlídku, a proto nedoporučujeme si s nimi zahrávat.)

Cennější je podle mě následující seznam chování, které může naznačovat, že je někdo fízl:

  • Když se snaží získat informace, které nepotřebuje pro svou roli znát.
  • Když se pokouší donutit lidi k tomu, aby zopakovali inkriminující prohlášení, které řekli dříve (protože si je potřebuje nahrát).
  • Když opakovaně podezřívá ostatní, aniž by měl patřičný důvod. Často se snaží mlžit, aby sám nebyl podezřelý.
  • Když neustále řídí rozhovor a snaží se ho směřovat směrem, který se mu hodí.
  • Když přímo a zbytečně zmiňuje jména lidí, o kterých se mluví nepřímo (opět se může snažit získat dobrou nahrávku).
  • Když zapracovává do rozhovoru čas, datum nebo lokaci a explicitně říká inkriminující věci.
  • Když se snaží od druhých získat ujištění a potvrzení inkriminujících prohlášení.
  • Když se neustále ptá na konkrétní jedince (obzvlášť jedná-li se o zjevné tahouny hnutí).
  • Když iniciuje rozhovory o sabotážích a snaží se neustále vracet na ilegální témata, když se od nich rozhovor náhodou stáčí pryč.
  • Když tvrdí, že je vyléčený alkoholik, čímž omlouvá, že nepije a zároveň se chrání, aby se v opilosti neprokecnul.