ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PRÁCE: Úvod

Sabotérství je nebezpečná činnost. Například pokud budeš zároveň kouřit a přeřezávat palivové potrubí, pěkně se proletíš do vzduchu. Pokud budeš stát pod ramenem bagru, kterému přeřezáváš hydrauliku, pěkně tě to rozmázne nebo přinejmenším uvězní. A tohle byly jen dva nejmarkantnější příklady.

 • Oči: Když je to možné, nos brýle. Hlavním nebezpečím je zanesení hydraulické kapaliny nebo benzínu do očí. Podobně když navrtáváš nebo tlučeš do něčeho, snadno se ti můžou do očí dostat úlomky a prach. Nejvhodnější jsou pracovní ochranné brýle, postačí ale i brýle obyčejné.
 • Ruce: Nenos slabé rukavice – minimem by měly být robustní zahradnické rukavice. Rukama ti totiž budou procházet ostré předměty, které tě mohou pořezat nebo bodnout. Malé řezné rány nemusí sice vypadat vážně, ale i ta nejmenší ranka může zanechat stopy krve a tím pádem i tvůj genetický otisk. Dobré rukavice jsou průmyslové s hustě prošívaného materiálu, rukavice pro mechaniky nebo motorkářské rukavice, stojí okolo tří set korun. Jsou pohodlné a hlavně relativně přesné i na jemnější práce.
 • Pokud svařuješ, zapaluješ nebo používáš pájecí lampu, musí být tvé rukavice ohnivzdorné a nesmí se roztavit. Takže na plastové a PVC rukavice zapomeň.
 • Hlava: Pokud tvoje kroky míří do míst, kde ti něco může spadnout na hlavu, nos přilbu. Ostatně vždycky je dobré mít něco na hlavě, abys po sobě nenechával vlasy (opět snadno vystopovatelné). Já preferuju trampový klobouk s širokým okrajem. Zakrývá moje hipísácké lokny a široký okraj zase dovoluje snadno sklonit hlavu a skrýt si obličej, pokud mě někdo zpozoruje.
 • Obuv: Více v Otisky bot ZDE.
 • Oblečení: Více v Oblečení ZDE.
 • Vrtání: Při vrtání bys měl mít brýle, které jsem už zmínil. Hodí se hlavně pokud navrtáváš trubky pod tlakem, protože ve chvíli, kdy vrták projde skrz, rozprskne se tekutina všude kolem a může tě potřísnit. Pro takové případy se hodí mít na vrtáku nasazenou obrubu – obsah se pak nerozstříkne všude kolem, ale od obruby se odrazí dolů. Jak taková věc vypadá můžeš vidět na obrázku dole. Při vrtání dávej pozor ještě na to, že pokud trubka obsahuje palivo nebo plyn, může je teplo nebo jiskry při vrtání zapálit.

1fig-49underpressuregg

 • Hydraulika:Vždy se ujisti, že hydraulika, kterou se chystáš porušit, nedrží něco, na čem nebo pod čím stojíš. Například na JCB strojích vedou hydraulické ohebné hadice z těla stroje do ramene. Pokud je ve vzduchu a ty takovou hadici porušíš, rameno se zřítí. Pokud si nejsi jistý, pokus se zrakem vystopovat, kterou část hydraulika drží a pokud toho nejsi schopni, raději si najdi jiný cíl.
 • Oheň a chemikálie: Pokud používáš chemikálie, nos oblečení a brýle, aby sis jimi nepotřísnil kůži. Pokud se to přesto stane, opláchni ihned místo vodou a pokud se ti dostanou do očí, vypláchni je, opusť místo a vyhledej doktora.
 • Pokud věci zapaluješ, obzvlášť je-li poblíž benzín nebo plyn, dej si pozor, abys nebyl poblíž. Chytnout může jak benzín, tak jeho výpary a pokud stojíš třeba jen poblíž, může tě oheň ožehnout. Existují dva snadné způsoby, jak něco zapálit: hodit na to Molotov nebo použít zápalné zařízení s časovou prodlevou. O zapalování více ZDE.
 • Elektřina: Elektřina představuje nejvážnější riziko. Pokud přestříháváš hlavní kabely pod napětím, je to 50 na 50, jestli se uzemní přes tebe, nebo ne. Pokud ano, zraní tě. 230 voltů, které jsou standardně doma v zásuvkách, docela kopnou. V průmyslových budovách se ale používá 415 voltů a výš. A pokud si začneš pohrávat s elektrickými rozvodnami nebo stožáry vysokého napětí, pak se bavíme o 11 000 voltech – ty tě na místě zabijou. Nejsem specialista na elektřinu, proto ti doporučuju něco si o bezpečnosti práce s elektřinou načíst.
 • Trubky a kabely: Běžná zařízení mají elektrické a palivové vedení poblíž sebe. Pokud obě vedení narušíš, vystavuješ se dost velkému riziku, protože se palivo může znenadání vznítit, pokud se ho dotkne elektrický kabel pod napětím. Proto nepřeřezávej palivové a elektrické vedení poblíž sebe. Jestli chceš izolovat elektřinu, odstraň pouze elektrickou energii odštípnutím bateriových kabelů.
 • Snadno vznětlivé jsou také chemikálie. Pokud odstraníš čepičky článků na olověné baterii, budou se chvíli vypařovat hořlavé páry. Pozor na ně! A podobné je to s výpary z rozpouštědel, barev nebo benzínu.

Obecně platí:

Dávej si pozor na všechny elektrické systémy. Před přestřižením drátu si musíš být jistý, že víš, co přestříháváš. V zájmu bezpečnosti nos vždy rukavice a štípací kleště určené pro práci s elektřinou – jsou odizolované a dokážou tě před základními hrozbami ochránit.

Pokud to není nezbytně nutné, nenarušuj palivové trubky.

Nenarušuj žádné „zabezpečovací“ systémy, jako jsou brzdy, požární čidla apod.

Nikdy nelez do míst, ze kterých můžeš snadno spadnout nebo na nich můžeš být snadno chycen nebo uvězněn – to platí hlavně pro vysoké jeřáby.

POKUD SI NEJSI JISTÝ TÍM, CO TVOJE AKCE ZPŮSOBÍ, NEDĚLEJ JI!

Další důležité varování je, aby ses vždy ujistil, že svými aktivitami neznečisťuješ životní prostředí. Proražení palivové nádrže může způsobit masivní znečištění, stejně jako založení požáru ve farmářově stodole plné pesticidů. Není přece třeba naší zplundrované Zemi dávat další nakládačku, ne?

A pamatuj na to, že tvé akce mohou způsobit problémy později. Pokud jen narušíš elektrické kabely, protože tvé kleště nebyly dostatečně ostré, tak pokud se systém znovu zapne, může způsobit zkrat, který založí požár. V zájmu bezpečnosti není na škodu použít něco na způsob navštívenky, která lidem řekne, že jsi tam byl nebo přinejmenším označí poškozená místa a varuje tak majitele nebo obsluhu. Svými akcemi nesmíš ohrožovat a ubližovat nevinným lidem!