Vybavení a oblečení

Vybavení

Součástí průzkumu by mělo být co nejpečlivější ohledání toho, co se na místě vyskytuje za vybavení, pokud ho hodláš sabotovat. Všímej si, jakou má konstrukci, jak je navržené, kde má zámky apod. Jedině tak můžeš určit, co si vzít na nářadí a jak ho použít.

Oblečení

V prvé řadě se vyhni tomu, abys vypadal podezřele. Město, nebo venkov? Noc, nebo den? Roční období? To všechno jsou faktory, které ovlivňují, jaké budeš mít oblečení a jak se budeš chovat. Během dne může být lepší obléct se tak, abys klamal tělem, abys nebyl považován za někoho abnormálního. Pokud se chystáš „pracovat“ na staveništi, obleč se jako průměrný dělník do montérek, trička a žluté přilby. Pokud jdeš „pracovat“ do kanceláří zmrdského šéfa, hoď na sebe košili a lepší kalhoty. Snaž se zkrátka splynout s okolím.

Během noci je důležité prostě nebýt (moc) vidět. Poblíž měst je i během bezměsíčné noci jen zřídkakdy úplná tma. Černé oblečení proto není vhodné, protože paradoxně proti „tmě“ vystupuje. Vhodnější jsou tmavé odstíny modré nebo šedé. Pozornost ve tmě poutá i světlá pokožka – nejčastěji na tváři a pažích. Nevěřil bys, jak září v tlumeném osvětlení obličej. Pokud je pro to vhodná situace, hodí se vzít si kuklu nebo si začernit obličej. Paže zakryj dlouhými rukávy.

Nezapomeň před cestou zkontrolovat, jestli nemáš na oblečení a vybavení reflexní prvky. Pokud máš parťáka, můžete si pomoct navzájem. Obleč se do oblečení, které máš v plánu si na sebe vzít, a požádej kamaráda, aby na tebe za tmy posvítil. Pokud cokoli příliš vystupuje – od zmíněných reflexních prvků po obroučky brýlí a paže – měl by ti o tom říct.

Vyhni se příliš těsnému oblečení, které omezuje pohyb, ale také příliš volnému oblečení, které se zachytává do větví, ostnatého drátu apod. Pokud potřebuješ být opravdu tichý, vyhni se nylonu a umělým látkám, které vydávají šustivé zvuky (a snadno hoří, pozor na to!). Šusťákovky zahoď rovnou. Vlna je tišší než bavlna. Vlněné oblečení na druhou stranu za sebou rádo zanechává vlákna – hlavně když se zachytí do drátu, větví nebo se dokonce jen otře o hrubší stěnu.