Průzkum oblasti

Průzkum oblasti ti dovoluje dostat se na místo, pohybovat se v něm a pak z něj zase odejít, aniž by ses ztratil, zranil nebo se nechal chytit. Na jeho základě navíc nejlépe můžeš zvážit, co si s sebou vzít. Při průzkumu se snaž působit co nejméně nápadně, dávej bedlivý pozor, aby ses neprozradil. V případě, že tě během průzkumu někdo vyruší (např. hlídač nebo zvědavý kolemjdoucí), odlož akci o nějaký čas. Pokud tě po cestě zastaví fízl a bude tě legitimovat, zvaž změnu cíle.

Mapy

Mapy jsou užitečné v tom, že si snadno vytipuješ přístupové a únikové cesty. Cest, jak se dostat z místa, bys měl mít více pro případ, že bys jednu nemohl použít. Na mapách se také lépe všímá širšího okolí, například blízkých řek, lesů, kolejí, dálnic a cest, které mohou být využity pro bezpečný úkryt nebo které naopak představují překážku. Vytipovaná místa si zaznač do mapy a poté je obhlídni v reálu. Nikdy se nespoléhej jen na mapu, ta ti totiž neřekne nic o kamerách, hlídačích nebo náročnosti terénu. Vždy si projdi cestu fyzicky.

Denní rutina

Čím více lidí se na místě pohybuje, čím více lidí v okolí žije, tím spíše bys měl vysledovat, jakým rytmem místo žije. Když ho budeš sledovat týden až dva, dostaneš dobrý obrázek toho, jací lidé se na tam vyskytují, kdy přicházejí a odcházejí apod. Dokonce i na místech, na kterých někdo neustále je, mohou být mezery, kterých můžeš využít.

Pokud děláš průzkum, nikdy nechoď něco očumovat až k plotu nebo si u toho dokonce dělat fotky. K místu se přibližuj obezřetně. Zkontroluj přítomnost poplachových zařízení, kamer, sekuriťáků, hlídacích psů nebo pohybových čidel. Pokud objevíš jakákoli bezpečnostní opatření, budeš následně muset vymyslet, jak se skrze ně dostat. Těchto bezpečnostních zařízení si všímej průběžně i při cestě na místo.