Nebezpečí rutiny

Ze způsobu, jakým právě píšu (nebo překládám) tento text, jaká slova a slovní spojení používám, si o mě mohou bezpečnostní složky udělat docela dobrý „psychologický profil“. Pokud by navíc měli k dispozici jiné věci ode mě, křížovým porovnáním by mohli snadno odhalit mou identitu. Něčemu takovému se předchází těžko.

A stejné je to se samotným úderem – tvůj pracovní postup tě může odhalit. To, že něco ovládáš, je sice dobré v tom, že nemusíš dělat chyby a cítíš se jistěji. Nevýhodou je, že nepřítel může být pro příště obezřetnější a může ti, pokud tě chytí, přišít i další případy. Proto bys měl svůj postup a metody měnit. Neznamená to, že tě nechytí. Ale může tě to ochránit před tím, aby tě spojili s jinými útoky.

Můžeš měnit své cíle – auta fízlů, plánovaná stavba supermarketu, norková farma, mýtná brána, ambasáda, soukromá firma, znečišťující továrna… Měnit můžeš i techniky – zapalování, sabotáž pracovních strojů, osvobození zvířat, zkratování, Molotovy, ucpání odpadních trubek… Tím, že obměňuješ neustále svůj postup, místo činu, přístupové cesty, tím nepřítele mateš. Co je ale hlavní, nemusí být schopni tě spojit s každým útokem, který jsi kdy udělal.