Příprava a plán: úvod

Tvou alfou a omegou by se mělo stát pravidlo NENECHAT SE CHYTIT. A to nejen na místě činu, ale i po útoku. Informace v této kapitole pocházejí od lidí, kteří studovali policejní techniky a zabývali se metodami a postupy bezpečnostních složek. Neber ji na lehkou váhu. Ve skutečnosti může být tou nejdůležitější kapitolou z celé brožury.

Některé věci ti možná přijdou přehnané a zbytečně se opakující. Je to tak schválně. Smyslem je, aby sis je pomyslně vytesal do kamene, aby se staly běžnou součástí tvého běžného života. S přibývajícími útoky se bezpečností složky vždy pokoušejí sabotéry odhalit a roznést je na kopytech. Čím preciznější budeš, tím hůř se k tobě dostanou.

Hořkou skutečností je, že od publikace jednoho amerického manuálu, ze kterého jsme vycházeli, Ecodefense: A Field Guide to Monkeywrenching, bylo pozatýkáno několik známých ochránců přírody, kteří se na jeho tvorbě přímo podíleli. Například Howie Wolde dostal šest měsíců za ničení geodetických tyčí. Veřejně pak prohlásil, že byl neopatrný a z pohodlnosti ustoupil z několika bezpečnostních pravidel. Mezi další zatčené patří Dave Foreman, Peg Miller, Mark Davis… přestože se všichni podíleli na zpracování následujících návodů a tipů, mnohokrát je sami porušili. Nejdi v jejich stopách! Buď důsledný!