Hesla

Proč se jimi zabývat?

Síla hesla, tvůj přístup k heslům a k jejich používání jsou klíčové pro bezpečnost tvého počítače, šifrování a uživatelských účtů. Jednoduchá hesla, pusa na špacíru a neobezřetné zadávání přihlašovacích údajů na neznámém počítači může prozradit tvé šifrování a další činnosti.

Jak na to?

Zde jsou nějaké tipy k heslům:

  • NIKDY nikomu neříkej své heslo.
  • Měj heslo dlouhé alespoň 15 znaků. Čím je heslo delší, tím je obtížnější jej prolomit útokem zvenčí (například tzv. slovníkovými útoky, které v krátkých a rychlých cyklech procházejí známá a slovníková slova a zkouší potvrdit přístup dokud heslo neuhádnou).
  • Nikdy nepoužívej jako heslo své uživatelské nebo vlastní jméno a cokoli dalšího spojeného s tvým životem.
  • Nikdy nepoužívej slova, která by mohla být v jakémkoliv slovníku. Tato hesla je nejsnazší prolomit (samozřejmě se nespoléhej ani na nespisovné výrazy).
  • Ke každému účtu měj odlišné heslo. Nikdy nepoužívej jedno heslo pro více účelů.
  • Při vymýšlení hesla používej malá a velká písmena, čísla a specifické symboly (@%`;#^&\!). Takto ztížené heslo odolá pokusům o prolomení déle.
  • Pro snazší zapamatování složitého hesla ti může pomoci například použití prvních písmen nějaké básně či písničky.
  • Čas od času všechna hesla změň. Frekvence změny záleží na požadované úrovni bezpečnosti.
  • Pokud se přihlašuješ na počítači, kterému stoprocentně nedůvěřuješ, můžeš použít virtuální klávesnici nebo LiveSystem, abys předešel tomu, že své heslo vyzradíš.
  • Existují programy, které umožňují vytvářet, ukládat a zašifrovat databáze hesel pod jedno hlavní heslo – tzv manažery hesel (obstojně fungující program s vícero bezpečnostními prvky je například KeePass; rozhodně v žádném případě neukládej svá citlivá hesla do databáze internetového prohlížeče). Podobně může fungovat i obyčejný textový dokument, který uložíš na zašifrovaný disk. Pro zvýšení bezpečnosti můžeš okolí hesla vyplnit náhodnými znaky či informacemi tak, abys zmátl případného čmuchala, který by se k takovému souboru dostal.

ODKAZY: